Info skyltar

Många skyltar går under benämningen informationsskyltar.
Orienteringstavlor, vägvisning och parkeringsskyltar är några exempel.